Straal

Praktijk voor Kinderyoga en MassageKinderyoga op school

In de huidige maatschappij wordt steeds meer gevraagd van onze kinderen. Internet en sociale media zorgen voor een toename van prikkels. Ook de Coronapandemie zorgt voor veel onrust en kinderen raken steeds vaker uit hun natuurlijke balans. Burn-outs komen steeds vaker ook bij kinderen voor. Door middel van yoga op school kunnen kinderen die overprikkeld zijn, leren om rustiger te worden in hun hoofd maar ook in hun lijf.

Tijdens mijn yogalessen gaat het niet om prestatie, competitie of de juiste techniek maar gaat het om spelen, plezier en bewustwording. In mijn lessen breng ik de kinderen op een speelse manier in contact met yoga. De fysieke voordelen zijn het verbeteren van de balans, lenigheid en kracht. Op mentaal gebied leren ze hun grenzen te voelen en aan te geven. Daarnaast leren ze zich: 

  • beter te ontspannen
  • meer te focussen
  • beter te concentreren 
  • en krijgen ze meer zelfvertrouwen

Door de duo- oefeningen leren ze rekening te houden met elkaar waardoor het pestgedrag afneemt.

De lessen worden themagericht aangeboden. De thema's kunnen aansluiten bij wat er in de klas speelt. Zo kan het in groep 8 gaan over concentratie en zelfvertrouwen in tijden van toetsen. De indeling van de groepen en het thema worden samen met de school/ BSO of KDV bepaald.

Uit onderzoek is gebleken dat door kinderyoga op school de leerlingen:

  • zich beter kunnen concentreren
  • zich zelfstandiger gedragen
  • zich rustiger voelen, beter slapen en minder piekeren
  • minder vaak boos zijn


In stilte kun je ook horen!